דואר אלקטרוני
שם
                  

מתמטיקה וקסמים

יש קסמים רבים המבוססים על עקרונות מתמטיים שונים. הנה שני קסמים לדוגמא:

אתה מבקש ממתנדב לפתוח לוח שנה פיזי או אלקטרוני (בפלאפון לדוגמא). אתה אומר למתנדב לחשוב על 3 תאריכים צמודים (לדוגמא 10,11,12 או 25,26,27).

אתה אומר למתנדב לחבר את 3 המספרים ולומר לך את התוצאה (לדוגמא: 10 + 11 + 12 = 33).
מיד לאחר שהמתנדב אומר לך את התוצאה אתה אומר לו מהם שלושת המספרים עליהם הוא חושב!

הסוד פשוט: לאחר שהמתנדב אומר לך את התוצאה, אתה מחלק את התוצאה ב-3 (בדוגמא למעלה: אתה מחלק 33 ב-3 והמספר היוצא הוא 11). המספר שיצא הוא המספר האמצעי.

מיד אחרי חישוב זה אתה אומר את שלושת המספרים (המספר לפני המספר האמצעי, המספר האמצעי, והמספר שאחריו).

הנה קסם נוסף בו עקרון מתמטי עומד מאחורי סוד הקסם:

אתה מבקש ממתנדב לחשוב על מספר המורכב מ-3 ספרות שונות (נניח שהוא בחר 654). אתה אומר למתנדב לכתוב את המספר על דף נייר, ומתחתיו לכתוב את המספר באופן הפוך (456).
אתה אומר למתנדב להפחית את המספר הקטן מהמספר הגדול (654 פחות 456 = 198).

אתה אומר למתנדב להפוך את המספר שהתקבל (891 אחרי ההיפוך) ולחבר אותו עם המספר הקודם (891 + 198 = 1089).

אתה אומר למתנדב להתרכז על המספר, ולאחר מספר שניות אתה מכריז: "אתה חושב על 1089"!

סוד הקסם הוא שבכל בחירה של מספר עם 3 ספרות ועשיית הפעולות הכתובות, תמיד התוצאה שתתקבל תהיה 1089.

לקסם זה יש יוצא דופן אחד. לפעמים אחרי החיסור הראשון מתקבל המספר 99 ואז אי אפשר להמשיך עם הקסם (לדוגמא: אם הצופה בחר 423, אחרי שיהפוך את המספר ל324 ויחסר מספר זה מהמספר הראשון, התוצאה שתתקבל תהיה 99). כדי למנוע אפשרות זו, שאל את המתנדב לאחר החיסור האם יצא מספר של 3 ספרות חדש? אם הוא יענה כן, המשך בקסם. אם לא, אמור למתנדב להתרכז במספר שהתקבל. אחרי מספר שניות של "קריאת מחשבות" הכרז שזהו 99! כלומר, סיים את הקסם בנקודה זו.

חוץ מלהכריז מהו המספר, אתה יכול לסיים את הקסם באופן אחר:

לפני ביצוע הקסם הצץ במילה הראשונה בספר בעמוד 108 בשורה התשיעית. לאחר ביצוע הפעולות המתמטיות, אמור למתנדב לפתוח את הספר בעמוד של 3 הספרות הראשונות במספר, ולהסתכל על המילה הראשונה בשורה שהיא הספרה האחרונה של המספר. אמור למתנדב לחשוב על מילה זו, ולאחר מספר שניות גלה מה המילה עליו הוא חושב!

לסיכום, ניתן להשתמש בעקרונות מתמטיים שונים בשביל ביצוע קסמים.